Share

رمان «کمی بهار» در سال ۱۳۱۲ آغاز می‌شود؛ دو سال پیش از کشف حجاب. اردکان در این رمان صحنه‌ای‌ است که در آن و در قالب یک «ساگای خانوادگی» تاریخ ایران رقم می‌خورد.

KAMIB02خانم پارسی‌پور در این رمان می‌خواهد نشان بدهد که چگونه تحولات زن ایرانی در طول تاریخ، منجر به تحول مردان نیز می‌شود. «کمی بهار» همانطور که به‌تدریج نوشته می‌شود، در «رادیو زمانه» هم به شکل کتاب گویا در اختیار خوانندگان و شنوندگان قرار می‌گیرد.

شماره ۱۰۳ از این مجموعه را می‌توانید بشنوید. خلاصه این بخش چنین است:

فروغ که از حضور احمد آرامش در تاکسى وحشت زده است نشانى خانه خانم لقا را به راننده مى دهد و بعد از ورود به خانه تصمیم مى گیرد چند ساعت آنجا بماند تا احمد ارامش برود. عاقبت از خانم لقا یک چادر مشکى مى خواهد و در حالى که رویش را به شدت کیپ گرفته از خانه خارج مى شود. فروغ از آن پس چادرى مى شود. دیگر هرگز به خانه آذرماه نمى رود. از شرکت در میهمانى هایى که زنان و مردان با هم هستند سر باز مى زند و آغاز به خواندن قرآن مى کند. به نظر او زبان عربى زبان فرشتگان آسمانى است.
از سوى دیگر آذرماه عاقبت عاشق مى شود و…

Share