Share

دولت کرواسی اعلام کرد ظرفیت پذیرش پناهجویان بیشتری را ندارد و مرزهای خود را به روی پناهجویان بست.

refugees

در سه روز گذشته و پس از آنکه دولت کرواسی اعلام کرد که مرز‌هایش به روی پناهجویان باز است، بیش از ۱۷هزار پناهجو به این کشور وارد شدند. پناهجویان امیدوار بودند تا از طریق کشورهای بالکان خود را به شمال اروپا برسانند.

اینک مسیر ورود پناهجویان به شمال و غرب اروپا مسدود شده است. پیش از این نیز مجارستان و اسلوونی نیز مرزهای خود را برای ورود پناهجویان بسته بودند.

در همین حال روز شنبه ۱۹ سپتامبر دولت مجارستان قطار حامل پناهجویان در مرز این کشور با کرواسی را توقیف کرد. به گفته مقامات مجارستان این قطار حامل بیش از چهار هزار پناهجو است.

در حال حاضر هزاران پناهجو که از کمبود آب و غذا رنج می‌برند در مرزهای کشورهای جنوب شرقی اروپا محاصره شده‌اند.

اردوگاه پناهجویان درکشور اسلوونی و در مرز این کشور با کرواسی در روز گذشته صد‌ها پناهجو را در خود جای داد. با این حال دولت اسلوونی می‌گوید تنها تعداد محدودی خانواده را می‌تواند به عنوان پناهجو بپذیرد. پیش‌تر دولت اسلوونی بار‌ها تاکید کرده بود که به پناهجویانی که وارد کرواسی می‌شوند اجازه نخواهد داد برای ورود به اتریش، از خاک این کشور عبور کنند.

خبرهای دیگر حاکی از تجمع صد‌ها پناهجوی دیگر در مرز ترکیه با یونان است. این پناهجویان خواهان ورود به یونان می‌باشند که از چند روز قبل مرزهای خود به روی پناهجویان را بسته است.

Share