Share

رمان «کمی بهار» در سال ۱۳۱۲ آغاز می‌شود؛ دو سال پیش از کشف حجاب. اردکان در این رمان صحنه‌ای‌ است که در آن و در قالب یک «ساگای خانوادگی» تاریخ ایران رقم می‌خورد.

KAMIB02

خانم پارسی‌پور در این رمان می‌خواهد نشان بدهد که چگونه تحولات زن ایرانی در طول تاریخ، منجر به تحول مردان نیز می‌شود. «کمی بهار» همانطور که به‌تدریج نوشته می‌شود، در «رادیو زمانه» هم به شکل کتاب گویا در اختیار خوانندگان و شنوندگان قرار می‌گیرد.

شماره ۱۰۴ از این مجموعه را می‌توانید بشنوید. خلاصه این بخش چنین است:

دکتر اعتماد کنار رادیو نشسته و به همراه گوینده آن در بى بى سى پایان جنگ جهانى را جشن مى‌گیرد. او همانند همه بسیار خوشحال است. اکنون که متفقین از ایران خارج مى شوند چهره کشور تغییر خواهد کرد. اما او از اینکه روس‌ها نمى‌خواهند آذربایجان را به ایران برگردانند بسیار خشمگین است. جداً به فکر مى‌افتد که از خلیل ملکى در برابر حزب توده دفاع کند و…

 

 

Share