Share

Hamedani Oct 2015 Mana Neystani Cartoon

در همین زمینه:

حسین همدانی از فرماندهان سپاه پاسداران در سوریه کشته شد

فرمانده سپاه: اگر همدانی نبود جمع کردن فتنه ۸۸ سخت می‌شد

Share