Share

سایت «دیدبان مجلس» بر آن است که روند انتخابات و عملکرد نمایندگان مجلس شورای اسلامی را دیدبانی کند. «مجلس ایران چگونه کار می‌کند؟» از ویدئوهای آموزشی «دیدبان مجلس» است. این ویدئو می‌خواهد به زبان ساده نحوه انتخاب شدن و دایره قدرت نمایندگان مردم در ایران را با استفاده از انیمیشن نشان دهد:

«دیدبان مجلس» که توسط دانشکده امور جهانی مانک در دانشگاه تورنتو در کانادا پایه‌گذاری شده است، بنا دارد که پروژه‌ای نظارتی، آموزشی و پژوهشی باشد. هدف «دیدبان مجلس» توانمندسازی جامعه شهروندی از طریق ارائه ارزیابی‌های شفاف و محتواهای آموزشی است که مرتبط به روند انتخابات و عملکرد نمایندگان در مجلس است.

با نزدیک‌تر شدن به انتخابات مجلس شورای اسلامی، «دیدبان مجلس» نقش آموزشی خود را افزایش خواهد داد و از شما شهروندان نیز می‌خواهد که در این پروژه مشارکت کنید و در مورد حوزه‌های انتخاباتی خود، مشکلات، عملکرد کاندیداها و نمایندگان قبلی اطلاع‌رسانی کنید.

Share