Share

رحمت‌الله پورموسی، دبیرکل کانون عالی شوراهای اسلامی کار ایران، «بیشترین» عامل دعاوی میان کارگر و کارفرما را در مراجع حل اختلاف وجود قراردادهای سفید امضا دانست.

labor

رحمت الله پورموسی، یکشنبه ۲۶ مهر، به خبرگزاری دانشجویان ایران، ایسنا، گفت که برخی کارفرمایان با «حقوق کمتر و بدون در نظر گرفتن مزایای قانونی» مانند «عائله‌مندی یا پاداش» نیروی کار استخدام می‌کنند و در ابتدای استخدام، قرارداد سفید امضا می‌بندند و به بهانه «حسن انجام کار»، سفته و چک می‌گیرند تا کارگر را از طرح شکایت در مراجع قضایی بازدارند.

وزارت کار ایران سال گذشته وعده داد که قرارداد سفید امضا حذف خواهد شد اما بر پایه آمار‌ها بیش از ۵۵ درصد قراردادهای کارگران در ایران «سفید امضا» است.

برخی از کارفرمایان با بستن قرارداد سفید امضا با کارگران این امکان را به خود می‌دهند که افزون بر بیمه نکردن آن‌ها هر زمان که خواستند آنان را اخراج کنند.

به گفته پورموسی، قراردادهای کار به «ابزاری برای کارفرمایان» تبدیل شده است و هر زمان که بخواهند از آن علیه کارگران استفاده و نیروی کار را به راحتی اخراج و قرارداد کار را فسخ می‌کنند.

پورموسی می‌گوید چون روند ثبت شکایت تا رسیدگی و به نتیجه رسیدن طولانی است، «کارگر مستأصل و درمانده‌ شده» و خود را درگیر یک پروسه طولانی نمی‌کند.

دبیرکل کانون عالی شوراهای اسلامی کار همچنین گفت که ۹۵ درصد کارگران در ایران دارای قرارداد موقت هستند.

Share