Share

بنا بر برآوردهای سازمان ملل در حال حاضر بیش از ۱۰ هزار پناهجو در مسیر بالکان قرار دارند تا خود را به اروپای غربی برسانند. اکنون اسلوونی نیز تنها راه باقی مانده پناهجویان برای رسیدن به اروپای غربی را با بستن مرزهای خود با کرواسی، مسدود کرد. وضعیت پناهجویان در این منطقه ناگوار گزارش شده است.

بیش از ۱۰ هزار پناهجو در مسیر بالکان قرار دارند

بیش از ۱۰ هزار پناهجو در مسیر بالکان قرار دارند

پلیس اسلوونی با خشونت راه دو هزار پناهجو به سمت اتریش و آلمان را بست. مقامات پلیس اسلوونی می‌گویند ظرفیت پذیرش پناهجویان در این کشور تکمیل شده است.

مرز اسلوونی و کرواسی با یک حصار موقت بسته شده است. هزاران پناهجوی سرمازده در پشت این حصار گرفتار شده‌اند. آن‌ها سعی می‌کنند با پتو و پارچه‌های برزنتی حفاظی در برابر باران ممتد ایجاد کرده و با روشن کرده آتش‌های کوچک خود را گرم کنند.

پناهجویان با قطار خود را به مرز اسلوونی رسانده‌اند اما در این نقطه با راه بسته مواجه شدند. آن‌ها تلاش کردند تا از طریق دیگر وارد خاک اسلوونی شوند اما هر کس که به آن طرف مرز می‌رفت از سوی مقامات اسلوونی بازگردانده می‌شد و همین صحنه‌های ناگواری ایجاد کرد.

پیش از این مجارستان مرزهای خود را به روی پناهجویان بست و آن‌ها مجبور شدند در دو روز اخیر از طریق اسلوونی خود را به اروپای غربی برسانند.

ملیتا سونیچ، سخنگوی کمیساریای عالی در امور پناهندگان سازمان ملل حرکت هزاران پناهجو را به یک «موج انسانی» تشبیه کرد که اگر راهی بر آن بسته می‌شود به هر طریقی راه دیگری می‌یابد و به حرکت خود ادامه می‌دهد.

ملیتا سونیچ گفت بسیاری از پناهجویان مواد غذایی کم و تعداد خیلی محدودی پتو دارند.

دولت اسلوونی گفته بود هر روز می‌تواند تنها به دو هزار و ۵۰۰ پناهجو که بتوانند به اتریش سفر کنند اجازه عبور دهد. اسلوونی به اتحادیه اروپا در بروکسل علیه دولت کرواسی شکایت کرد و گفت کرواسی در زمینه پناهجویان همبستگی نشان نمی‌دهد و بیش از حد ظرفیت اسلوونی پناهجویان را به مرز این کشور می‌فرستد.

تنها در روز دوشنبه ۱۹ اکتبر / ۲۷ مهرماه تا کمی پس از ظهر، پنج هزار پناهجو وارد خاک اسلوونی شدند.

از سوی دیگر کرواسی نیز به همه پناهجویان اجازه ورود به خاک خود را نمی‌دهد و هزاران پناهجو نیز در مرز کرواسی و صربستان گرفتار شده‌اند.

پناهجویان در میان گل‌ولای اطراق کرده‌اند و سرپناهی ندارند.

Share