Share

«ضحاک و آیت‌الله هر دو باید مغز انسان‌ها را بخورند تا زنده بمانند. مغز سمبل جایی است که در آن فکر شکل می‌گیرد. اگر در نظر بگیریم که نسل جوان یک جامعه، نیروی تفکر جامعه هستند، وقتی آنها توسط حکومت زندانی می‌شوند، کشته می‌شوند، سرکوب می‌شوند و یا مجبور می‌شوند کشور را ترک کنند، به این معنی است که مغز آنها را خورده اند.» این سخن نویسنده فیلم « مترجم» درباره دو شخصیت اصلی آیت‌الله و ضحاک در فیلم « مترجم» است.

zahaak film

فیلم حماسی-درام «مترجم»، داستان حافظ، دانشجوی ۲۲ ساله مترجمی زبان انگلیسی است که در حال ترجمه داستان ضحاک است. در اواسط ترجمه داستان، حافظ وارد تخیلات خود می‌شود و شخصیت آیت‌الله را در داستان کنار ضحاک قرار می‌دهد که به دو شخصیت اصلی تبدیل می‌شوند. حافظ، در خیابان‌های تهران و آمریکا قدم می‌زند و در طی داستان از واقعیت به رویا می‌رود و ضحاک و آیت‌الله را می‌بیند.

نویسنده فیلمنامه مترجم درباره چرایی کنار هم قرار دادن ضحاک و آیت‌الله در این داستان به رادیو زمانه می‌گوید: « ضحاک و آیت‌الله هر دوخودکامه و دیکتاتور هستند و ترجیج می‌دهند همه را سرکوب کنند».

حافظ و آیت‌الله دو شخصیت فیلم مترجم

حافظ و آیت‌الله، دو شخصیت فیلم مترجم

او در پاسخ به اینکه نخستین جرقه آغاز این کار چه بود به رادیو زمانه می‌گوید که چند سال پیش به پیشنهاد یک دوست آمریکایی، تشویق شد که داستان ضحاک را به انگلیسی ترجمه کند. او ابتدا از این ایده استقبال نکرد اما در نهایت ترجمه را شروع کرد. اما در گیرودار ترجمه داستان ضحاک، تصمیم گرفت که از ترجمه، یک فیلمنامه بسازد.

نویسنده فیلمنامه، حدود سه سال برای نوشتن آن وقت صرف کرد و پس از آن دو سال برای طراحی استوری بُرد فیلمنامه زمان لازم بود.

در این گفت‌وگو نامی از نویسنده برده نشده است زیرا پنج نفری که در ساختن این فیلم سهیم هستند با  اسم مستعار کار می‌کنند تا مبادا کسی در ایران به خاطر این فیلم دستگیر شود.

گروه سازنده فیلم مترجم برای ساخت فیلم در سایت kickstarter کمپینی به راه انداخته است تا با کمک‌های مردمی هزینه کامل ساخت فیلم تأمین گردد. این کمپین تا دوم دسامبر ادامه دارد.

رادیو زمانه با نویسنده فیلمنامه « مترجم» گفت‌وگو کرده است:

Share