Share

مهدی جمشیدی، رئیس انجمن ناجیان آب گفت که در استان خراسان رضوی «به جای اینکه ۷۵ درصد از آب زیرزمینی برداشت شود، حدود ۱۳۰ درصد از آب تجدیدشونده برداشت می‌شود.»

khoshksali

جمشیدی، شنبه ۳۰ آبان به خبرگزاری دانشجویان ایران، ایسنا،  گفت که وضعیت آب‌های زیرزمینی در کشور بحرانی است و بیشترین مشکل نیز در بخش کشاورزی است که ۹۰ درصد منابع آبی را مصرف می‌کند.

رئیس انجمن ناجیان آب وضعیت ذخایر آب‌های زیرزمینی در خراسان رضوی را در مقایسه با سایر استان‌های ایران «بد‌تر» توصیف کرد.

خراسان رضوی در خصوص اضافه برداشت از منابع آب‌های زیرزمینی رتبه نخست ایران را داراست.

به گفته محمدحسین جعفری، مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای خراسان رضوی اضافه برداشت از آب‌های زیرزمینی در این استان یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون مترمکعب در سال برآورد شده است.

مهدی جمشیدی رایگان بودن مصرف آب در بخش کشاورزی را «یک مشکل» دانست. به گفته او در بخش کشاورزی، «آب کاملاً رایگان در اختیار کشاورزان قرار می‌گیرد و هیچ مبلغی بابت آب پرداخت نمی‌شود.»

متوسط مصرف جهانی آب در بخش کشاورزی حدود ۷۰ درصد است اما کشاورزی ایران بیش از ۲۰ درصد از متوسط جهانی بیشتر آب مصرف می‌کند.

Share