Share

مرکز آمار ایران در تازه‌ترین گزارش خود از وضعیت اقتصادی ایران گفته است ۴۰.۱ میلیون نفر از مردم ایران که در سن کار قرار دارند خانه‎نشین شده‌اند؛ و ۴.۷ میلیون نفر با این‌که کار نمی‌کنند درآمد دارند. طبق این آمار در ایران تنها ۲۱ میلیون نفر شاغل هستند.

mardom

به‌گزارش خبرگزاری مهر، روند غیرفعالی در میان خانوارهای ایرانی نه تنها در سال گذشته متوقف  نشده و یا کاهش نیافته، بلکه بر تعداد افراد خانه‌نشین نیز افزوده شده است.

جدیدترین آمارهای ارائه شده از سوی مرکز آمار ایران نشان می‌دهد که در فاصله سال ۹۲ تا ۹۳ بر تعداد افرادی که در سن کار قرار دارند اما کار نمی‌کنند، ۶۷۶ هزار و ۸۸۸ نفر افزوده شده است.

جمعیت غیرفعالان اقتصادی ایران در سال ۹۲، ۳۹ میلیون و ۵۲۱ هزار و ۳۳۴ نفر بوده که به ۴۰ میلیون و ۱۹۸ هزار و ۲۲۲ نفر در سال ۹۳ رسیده است.

بر این اساس، از مجموع ۶۴ میلیون و ۱۶ هزار و ۶۹۰ نفر جمعیت در سن کار ایران در سال ۹۳، جمعیت غیرفعالان ۴۰ میلیون و ۱۹۸ هزار و ۲۲۲ نفر است و دو میلیون و ۵۱۴ هزار و ۱۶۵ نفر نیز در جست‌وجوی کار هستند.

بدین ترتیب به‌گفته مرکز آمار ایران  تنها ۲۱ میلیون و ۳۰۴ هزار و ۳۰۳ نفر در ایران شاغل هستند.

در این میان با این‌که صدها هزار نفر از زنان در ایران دارای تحصیلات دانشگاهی هستند، ۲۸ میلیون و ۲۰۵ هزار و ۱۹۸ نفر زن جزو جمعیت غیرفعالان و خانه‌نشین هستند.

آمار جمعیت ایران در سال ۱۳۹۳ به ۷۸ میلیون نفر رسید.

Share