Share

۳۲نفر در آتش‌سوزی در یک سکوی نفتی متعلق به جمهوری آذربایجان در دریای خزر ناپدید شده‌اند. حریق پس از آسیب دیدگی یک خط لوله گاز شروع شد.

سکوی نفتی آذریایجان

ده‌ها کارگر در آتش‌سوزی سکوی نفتی گونشل در جمهوری آذربایجان در دریای خزر علت آتش‌سوزی ناپدید شده‌اند. رویترز از مرگ دستکم یک نفر خبر داد. سانحه بر اثر خرابی یک لوله گاز در اثر باد شدید و شامگاه جمعه ۴ دسامبر رخ داده اما خبر ‌آن روز شنبه اعلام شد. شرکت نفت”سوکار” در آذربایجان می‌گوید روشن نیست چند کارگر در زمان سانحه در سکوی نفتی بوده‌اند.

رویترز می‌نویسد به دلیل توفان و بدی آب و هوا عملیات اطفای حریق و تخلیه سایر کارگران از سکوی نفتی دشوار بوده و آتش‌سوزی در روز شنبه گسترش یافته است.

نفت دریای‌خزر بزرگترین بخش اقتصاد آذربایجان را تشکیل می‌دهد. جمهوری آذربایجان با ذخیره ۱۵ میلیارد بشکه نفت در رده چهاردهم کشورهای نفت‌خیز جهان قرار دارد.

Share