Share

حسین موسویان، فعال سیاسی و رئیس هیأت اجرایی جبهه ملی ایران به شعبه دوم دادگاه انقلاب مستقر در اوین احضار شد.

در شهریورماه سال جاری نیز حسین موسویان توسط وزارت اطلاعات احضار و چند ساعت مورد بازجویی قرار گرفته بود.

در شهریورماه سال جاری نیز حسین موسویان توسط وزارت اطلاعات احضار و چند ساعت مورد بازجویی قرار گرفته بود.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، دلیل احضار حسین موسویان «اخذ توضیحات در ارتباط با پرونده‌ای که برای او در بازپرسی مفتوح است»، اعلام شده است.

در این احضاریه آمده است که موسویان باید ظرف مدت پنج روز خود را به دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۳۳ تهران، دادسرای اوین معرفی کند، در غیر این صورت حکم بازداشت برای او صادر خواهد شد.

پیش‌تر و در شهریورماه سال جاری نیز حسین موسویان توسط وزارت اطلاعات احضار و چند ساعت مورد بازجویی قرار گرفته بود.

در این بازجویی‌ها به این فعال سیاسی اعلام شده بود که جبهه ملی ایران اجازه هیچ گونه فعالیت و برگزاری جلسه را ندارد.

در سال‌های اخیر بار‌ها اعضای جبهه ملی ایران بازداشت و بازجویی شده‌اند.

جبهه ملی ایران از نیروهای مخالف حکومت ایران به‌شمار می‌رود.

Share