Share

طبق نتیجه مقدماتی شمارش آرا، دست‌راستی‌ها در دور دوم انتخابات منطقه‌ای فرانسه در هیج کجا رای نیاورده و میدان را به حزب جمهوری‌خواه نیکلا سرکوزی واگذار کرده‌اند. سوسیالیست‌ها در دومین رده قرار دارند.

Marine Le pen

مارین لوپن – رهبر جبهه ملی

در حالی‌که حزب جبهه ملی فرانسه در دور نخست انتخابات منطقه‌ای، در ۶ منطقه از ۱۳ منطقه، بالاترین آرا را کسب کرده بود، ورق در دور دوم برگشت: نتایج مقدماتی شمارش آرا نشان می‌دهد که جبهه ملی در هیچ یک از مناطق رای نیاورده است.

در اولین دور، جبهه ملی توانسته بود با ۲۷/۷درصد آرا بالاترین نتایج را بین احزاب دیگر کسب کند. حزب محافظه‌کار جمهوری‌خواه متعلق به ساکوزی رئیس جمهور پیشین ۲۶/۷ درصد و اتحاد سوسیالست‌ها و احزاب چپ ۲۳/۱ درصد رای آورده بودند.

در فاصله یک هفته‌ای دور اول تا دور دوم، سوسیالیست‌ها تصمیم گرفتند به خاطر نداشتن هیچ دورنمایی، به طور تاکتیکی در سه منطقه از جمله نورد پا دو کاله، از رقابت کنار بکشند و به کاندیدای محافظه‌کاران رای دهند.

در نورد پا دو کاله، مارین لوپن در دور اول لوپن ۴۰/۶درصد آرا را آورده بود. خروج نامزد سوسیالیست‌ها در دور دوم موجب شد که خاویر برتران، نامزد محافظه‌‌کاران ۵۷/۷درصد آرا را از أن خود کند و لوپن شکست سختی بخورد.

بسیاری ناظران پس از دور اول انتخابات منطقه‌ای، پیروزی جبهه ملی در دستکم دو منطقه شمال و جنوب قطعی می‌دانستند.

نتایج مقدماتی شمارش آرا در ساعت ۲۰ یکشنبه ۱۳ دسامبر نشانگر پیروزی حزب جمهوری‌خواهان سارکوزی در دستکم در ۵ منطقه از ۱۳ منطقه است. سوسیالیست‌ها و احزاب چپ دیگر آرای چهار منطقه را به دست گرفته‌اند.

انتخابات منطقه‌ای فرانسه آخرین انتخابات سراسری و تعیین کننده این کشور پیش از انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۱۷ است. دور دوم به این خاطر ضرورت داشت زیرا در ۶ دسامبر هیچیک از احزاب شرکت کننده نتوانست به اکثریت لازم دست یابد.

میزان مشارکت مردم در این انتخابات هفت درصد بیشتر از انتخابات سال ۲۰۱۰ بود و بیش از ۵۰درصد واجدان حق رای این بار در رای‌گیری شرکت داشتند. قبلا در ۲۲ منطقه فرانسه انتخابات برگزار می‌شد اما پس از اصلاحاتی که انجام گرفت این تعداد به ۱۳ منطقه تقلیل یافت.

در همین زمینه

در فرانسه چه می‌گذرد؟

بازتاب پیروزی راست افراطی در انتخابات منطقه‌ای فرانسه

Share