Share

در آستانه فصل سرما تعدادی از جوانان در چند شهر ایران کمپین «دیوار مهربانی» را راه‌اندازی کردند. آن‌ها لباس‌های دست دوم شهروندان را برای نیازمندان جمع‌آوری می‌کنند. در سطح شهر رخت‌آویز نصب شده است و از مردم دعوت شده تا لباس‌های دست دوم خود را آویزان کنند. در چند روز گذشته گروه‌های مختلف مردمی از این حرکت استقبال کرده‌اند. گزارش تصویری از «دیوار مهربانی» در شهرهای سیرجان، شیراز و مشهد:

«دیوارمهربانی» در خیابان قدم‌گاه شیراز
نیازمندان فقط یک دست لباس بر می‌دارند
دیوار یکی از خانه‌های قدیمی شیراز روی آن نوشته‌اند: «نیاز نداری بذار، نیاز داری بردار.»
در مشهد روی دیوار مهربانی تابلویی نصب شده و روی آن نوشته شده است: «نیکی کنیم که خداوند به ما نیکی می‌فرماید.»
روی دیوار مهربانی در مشهد تعدادی از جوانان خیر سیرجانی با راه اندازی کمپین دیوار مهربانی لباس‌های دست دوم شهروندان را برای نیازمندان جمع آوری می‌کنند.
تعدادی از جوانان سیرجانی با راه اندازی کمپین دیوار مهربانی لباس‌های دست دوم شهروندان را برای نیازمندان جمع‌آوری می‌کنند.
از مردم دعوت شده است تا لباس های دست دوم خود را برای کمک به نیازمندان در محل‌های مشخص شده آویزان کنند

 

 

 

Share