Share

در این مجموعه سخنرانی، دکتر سعید پیوندی، جامعه شناس طی چهار درسگفتار ابتدا نگاهی تاریخی به رابطه پر تنش آموزش و دین در سده اخیر دارد و سپس به روند اسلامی کردن نظام آموزشی پس از انقلاب بطور عام و آموزش عالی و علوم انسانی به‌طور خاص می‌پردازد. آنگاه در آخرین درسگفتار، او ضمن اشاره به اینکه هر نظام آموزشی دارای نوعی نگاه و جهان بینی است که تربیت انسان آیده‌آل جامعه مورد نظر نهادهای رسمی و قدرت را مد نظر دارد، در پی نشان دادن کیستی انسان ایده‌آل نظام آموزشی ایران و نتایج عملی آن است.

سعید پیوندی، جامعه شناس و متخصص امور تربیتی

سعید پیوندی، جامعه شناس و متخصص امور تربیتی

«دانشگاه مردم» پروژه‌ای به قصد همگانی کردن آموزش است و اولین درسگفتار از سلسله درسگفتارهای خود را٬ در ماه اکتبر با سخنرانی سعید پیوندی٬ جامعه شناس در دانشگاه آمستردام برگزار کرد.

انگیزه تلاش برای این ابتکار شهروندی در شرایطی صورت گرفته است که همه چیز به سمت هر چه خصوصی‌تر کردن و کالایی کردن آموزش پیش می‌رود. دانشگاه مردم تلاشی برای عمومی کردن و دموکراتیزه کردن آموزش است.

درسگفتار اول: بازخوانی تاریخی رابطه آموزش و دین در ایران

درسگفتار دوم: معنای اسلامی کردن نظام آموزشی در ایران چیست؟

درسگفتار سوم: پروژه اسلامی کردن دانشگاه و علوم انسانی چگونه است؟

درسگفتار چهارم:  نسل جوان نظام آموزشی را چگونه زندگی می‌کند؟

Share