Share

در هشت ماه گذشته از سال جاری، ۴۹۲ هزار و ۵۲۴ مورد ازدواج و ۱۰۹ هزار و ۹۷۴ مورد طلاق در کل ایران ثبت شده است. به عبارتی از هر ۴,۴ ازدواج در سال جاری یک مورد به طلاق ختم شده است. این گزارش را سایت اقتصاد نیوز در ایران به همراه نمودار منتشر کرده است.

آماز ازدواج و طلاق
نکته جالب این نمودار نسبت ازدواج و طلاق در استان‌های مختلف کشور در ایران و افزایش تعداد طلاق نسبت به ازدواج است.

در شش ماهه اول سال ۱۳۹۴، از هر ۴,۴ ازدواج یکی به طلاق ختم شده و در سال ۱۳۹۳ هم همین نسبت وجود دارد. اما در سال ۱۳۹۲ از هر پنج ازدواج یکی به طلاق ختم شده و در سال ۱۳۹۱ از هر ۵,۵ ازدواج. همین مساله نشان می‌دهد در چند سال گذشته تعداد طلاق‌ نسبت به ازدواج افزایش داشته است.

این نمودار نشان می‌دهد که در استان تهران، نسبت ازدواج به طلاق از همه کمتر و دارای بیشترین درصد طلاق است. در تهران از هر ۲,۸ ازدواج یک مورد منجر به طلاق می‌شود. بعد از تهران استان البرز، گیلان، خراسان رضوی و مازندران قرار دارند که نسبت ازدواج به طلاق در آنها به ترتیب ۲,۹، ۳,۳، ۳,۷ و ۳,۸ است.

در مقابل استان سیستان و بلوچستان دارای کمترین آمار طلاق است. در این استان از هر ۱۲.۸ ازدواج یکی به طلاق می‌انجامد. به عبارتی، آمار طلاق تهران ۴.۵ برابر استانی مانند سیستان و بلوچستان است.

بعد از سیستان و بلوچستان استان‌هایی مانند ایلام، چهارمحال و بختیاری، خراسان جنوبی، یزد و خوزستان کمترین میزان طلاق را دارند و میزان ازدواج به طلاق در این استان‌ها به ترتیب ۹، ۸,۸، ۸,۵، ۶,۹ و ۶,۴ درصد است.

 «مسائل جنسی، اقتصادی و مداخلات دیگران» از مهم‌ترین دلایل طلاق زوج‌های جوان در ایران است.

شهریور ماه امسال محمد ابراهیم طریقت، سخنگوی سازمان ثبت احوال خبر داد که آمار کل طلاق در ایران ۸.۷ درصد افزایش یافته و به طور متوسط هر ساعت در ایران ۱۸ زوج طلاق می‌گیرند.

۱۴ درصد از طلاق‌ها در سال اول و ۴۸ درصد در پنج سال اول زندگی مشترک صورت می‌گیرد و به طور متوسط افراد مطلقه ۸.۱ سال با هم زندگی مشترک داشته‌اند.

از سال ۹۰ تا ۹۳ به طور متوسط ازدواج در ایران رشد منفی ۶.۵ درصدی داشته است.

بر اساس آمار منتشر شده توسط دفتر آمار و اطلاعات جمعیتی و مهاجرت سازمان ثبت احوال ایران، در سال ۹۰ از هر هزار ایرانی ۱, ۹ تن طلاق گرفتند و ایران در نرخ ازدواج مقام دوم منطقه را دارا بود.

در میان کشورهای جهان، فرانسه با شاخص ۵۳,۳ بیشترین آمار طلاق در دنیا را داراست و به طور متوسط از هر دو ازدواج در فرانسه یک ازدواج به طلاق می‌انجامد.

Share