Share

با این‌که هیأت نظارت بر مطبوعات پروانه هفته‌نامه «یالثارات» را لغو کرده بود این نشریه بار دیگر منتشر شد.

yalasarat

هفته‌نامه «یالثارات» که از سوی انصار حزب‌الله منتشر می‌شود در مقاله‌ای که با عنوان «دیوار شکسته و زن سلیطه» منتشر کرده بود، شهیندخت مولارودی، معاون امور زنان ریاست جمهوری را متهم کرده بود که با برخی از فعالان حقوق زن که «همپالگی»‌هایش هستند، در ارتباط است. نویسندگان این مقاله، فعالان حقوق زن را با لفظ «فاحشه» مورد خطاب قرار داده بودند.

پرونده این هفته‌نامه به همین دلیل به هیأت نظارت بر مطبوعات رفته بود و روز دوشنبه ۱۴ دی پروانه انتشارش لغو شد.

«یالثارات» در سال ۷۶ و سال ۹۲ نیز توقیف شده بود و در سال ۹۳ نیز سه بار تذکر کتبی گرفته بود.

مدیرمسئول و سردبیر این نشریه عبدالحمید محتشم، از رهبران و بنیانگذاران انصار حزب‌الله است.

Share