Share

پوشش چادر از سوی مقامات ارشد جمهوری اسلامی ایران به عنوان «حجاب بر‌تر» تبلیغ می‌شود اما نتیجه یک نظرسنجی رسمی در ایران نشان می‌دهد که ۱. ۴۹ درصد ایرانیان به پوشش‌هایی غیر از چادر برای زنان علاقه دارند.

hejab

خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، امروز چهارشنبه ۲۳ دی گزارش داد که این نظرسنجی از سوی مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران در سراسر کشور انجام شده است.

نظرسنجی‌ها در ایران به‌طور کلی نظرسنجی‌های رسمی است و نهادهای مستقل و مدنی چندان در این نظرسنجی‌ها نقشی ندارند.

در نظرسنجی مرکز افکارسنجی دانشجویان ۱. ۴۶ درصد از پاسخگویان به پوشش چادر تمایل نشان داده‌اند و ۱. ۴۹ درصد نیز گفته‌اند به پوشش‌های دیگر از جمله «مانتوی بلند، مانتو و دامن، مانتوی کوتاه و شلوار، کت و شلوار، مانتوی کوتاه و ساپورت و مانتوی بدون دکمه و ساپورت» علاقه دارند.

خبرگزاری ایسنا در مورد پنج درصد باقیمانده جزییاتی اعلام نکرده است. این احتمال وجود دارد که پنج درصد باقیمانده، کسانی بوده‌اند که اساسا به «حجاب» اعتقادی نداشته‌اند.

نتایج این نظرسنجی همچنین نشان می‌دهد که ۵۹ درصد از شهروندان ساکن در مراکز استان‌ها، ۵۵ درصد شهروندان ساکن در «شهرهای درجه دو» و ۳۹ درصد از روستانشینان به پوشش‌هایی غیر از چادر تمایل نشان داده‌اند.

جامعه آماری این نظرسنجی ۴۳۹۰ زن و مرد اعلام شده است. این نظرسنجی آذرماه سال جاری خورشیدی انجام شده است.

Share