برگرفته از تریبون زمانه *  
Share

در یک شرایط استثنائی، اگر به دست یک گروه تندروی اسلام‌گرا افتادید به مشخصات زیر توجه کنید تا بدانید دست طالبان هستید یا داعش!

Taliban-ISIS-Cartoonمنبع این کارتون روزنامه جامعه باز افغانستان

عکس‌ها و کارتون‌های بیشتر را در تریبون زمانه ببینید.

Share