Share

هنگامی که جمهوری اسلامی اواخر ۱۳۶۱ رهبران اصلی حزب توده ایران را دستگیر  کرد، عرصه بر سیاوش کسرایی تنگ‌تر شد و او ناگزیر در تهران زندگی مخفی در پیش گرفت، تا اینکه سرانجام موفق شد به افغانستان برود. مقصد بعدی مسکو بود.

kasraei03

دوری از ایران اما دوران تازه‌ای در زندگی این شاعر ملی ایران رقم زد: او در کابل با رادیو زحمتکشان همکاری می‌کرد و در مسکو هم که خانه‌نشین شده بود، هرگز امیدش را از دست نداد.

اشعار او در تبعید غنای بیشتری گرفت. «مهره سرخ» دومین حماسه در وزن نیمایی یادگار این دوران است.

با بهزاد کریمی (همکار سیاوش کسرایی در رادیو زحمتکشان)، بی‌بی کسرایی (دختر او)، شیرین فامیلی از کتابداران فرهنگی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در دوران پیش از انقلاب، حسین علوی (همکار کسرایی در رادیو زحمتکشان) درباره زندگی و اشعار سیاوش کسرایی و زندگی و روحیات او در کابل و مسکو گفت‌و‌گو کرده‌ایم.

می‌شنوید:

بخش اول ویژه برنامه سیاوش کسرایی:

تلاش اجتماعی و فرهنگی سیاوش کسرایی در دوران یأس

در همین زمینه:

روزگار دوزخی اشعار سیاوش کسرایی

 

Share