Share

در پیوند با بحران پناهجویی، اتحادیه اروپا به دولت یونان سه ماه مهلت داد تا کنترل خود بر مرزهای بیرونی اروپا را بهبود بخشد.

پناهجویان در انتظار مجوز برای در عبور از مرز یونان به مقدونیه

پناهجویان در انتظار مجوز برای در عبور از مرز یونان به مقدونیه

کشورهای عضو اتحادیه اروپا روز جمعه ۱۲ فوریه / ۲۳ بهمن در بروکسل برخلاف نظر یونان فهرستی را با ۵۰ پیشنهاد به این کشور تصویب کردند.

بر این اساس، از جمله از آتن خواسته شده است که در جهت ثبت و شناسایی بهتر پناهجویان تدابیری اتخاذ کند.

چنانچه یونان در سه ماه آینده بهبودی در وضعیت مرزهای خود ایجاد نکند اعضای اتحادیه اروپا می‌توانند در چارچوب کشورهای شنگن کنترل مرزها توسط هر کشور این منطقه را به مدت دو سال به اجرا گذارند.

منطقه شنگن شامل ۲۶ کشور اروپایی است که قانون کنترل گذرنامه در بدو ورود را برای شهروندان این منطقه حذف کرده‌اند.

طبق توافقنامه شنگن کشورهای این منطقه زمانی می‌توانند دست به چنین اقدامی بزنند که کشورهای عضو اتحادیه اروپا به‌طور مداوم با کمبودهای جدی در کنترل مرزهای بیرونی خود مواجه شوند.

Share