برگرفته از تریبون زمانه *  
Share

یکی از دیوارهای سفارت تصرف شده آمریکا در ایران/ عکس از آلفرد یعقوب‌زاده

Alfred-Yaghobzadeh

عکس‌ها و کارتون‌های بیشتر را در تریبون زمانه دنبال کنید.

 

Share