Share

بر اساس اسنادی که به‌دست آمده است، لخ والسا، رئیس جمهوری پیشین لهستان و از رهبران سندیکای همبستگی در دوران حکومت کمونیستی در این کشور با سازمان امنیت آن  همکاری می‌کرده است.

لخ والسا، رئیس جمهوری پیشین لهستان

لخ والسا، رئیس جمهوری پیشین لهستان

خبرگزاری آلمان روز پنج‌شنبه ۱۸ فوریه / ۲۹ بهمن خبر داد که این اسناد را مؤسسه یادبود ملی لهستان به‌دست آورده است.

لوکاش کامینسکی، مدیر مؤسسه یادبود ملی لهستان اعلام کرد که اسناد شخصی والسا و تعهدنامه‌ همکاری او با سازمان امنیت در خانه چسلاو یان کیشچاک، ژنرال سابق لهستان که در ماه نوامبر درگذشت، پیدا شده است.

اسناد در ۲۷۹ صفحه تنظیم شده است و بازه زمانی ۱۹۷۰ تا ۱۹۷۶ را در بر می‌گیرد.

لخ والسا همواره چنین همکاری‌ای را انکار می‌کرد.

این برنده جایزه صلح نوبل از سال ۱۹۸۰ تا ۱۹۹۰ رهبر سندیکای «همبستگی» کارگران لهستان بود که با اعتصاب‌های خود حکومت را فلج کرد.

لخ والسا پس از تحولات بلوک شرق به‌مدت پنج سال رئیس جمهوری لهستان بود.

Share