Share

بهروز افروز، فرامرز عباس آبادی مقدم و محمد رضا مخبریان، سه تن از کارگران معترض معدن زغال سنگ طزره (البرز شرقی) در استان سمنان که بازداشت شده بودند از زندان آزاد شدند.

یکی از تجمعات اخیر کارگران معدن زغال سنگ طزره (البرز شرقی)

یکی از تجمعات اخیر کارگران معدن زغال سنگ طزره (البرز شرقی)

به‌گزارش خبرگزاری کار ایران (ایلنا) این سه کارگر در جریان اعتراضات صنفی روز‌های سه‌شنبه وچهارشنبه، چهارم و پنجم اسفندماه بازداشت شده بودند و با دادن تعهد و سپردن وثیقه ۵۰ میلیونی آزاد شدند.

آن‌ها در زندان دامغان بازداشت بودند و در این مدت با مقامات قضائی دیدار داشتند که در ‌‌نهایت که یکی از آن‌ها روز سه‌شنبه و دو تن دیگر روز چهارشنبه آزاد شدند.

این کارگران به سر کار خود بازگشته‌اند.

در یک ماه اخیر بارها کارگران معدن زغال سنگ طزره در اعتراض به عدم پرداخت حق بیمه‌شان در ۱۶ ماه گذشته و نیمی از مزد مهرماه و تمامی مزد ماه‌های آبان، آذر و دی دست به تجمع زده بودند.

در روزهای گذشته معادل یک ماه از مطالبات مزدی کارگران معدن زغال سنگ طزره پرداخت شده است.

همچنین کارگران این معدن گفته‌اند پس از تجمعات اعتراضی اخیر، روز چهارشنبه شرکت ذوب آهن اصفهان در مقام کارفرما مدیرعامل این معدن را تغییر داده است.

Share