Share

پلیس مقدونیه با پناهجویانی که قصد داشتند حصار مرزی را پاره کرده و از مرز عبور کنند با شلیک گاز اشک‌آور و اعمال خشونت مقابله کرد.

Refugees

این رویداد امروز دوشنبه ۲۹ فوریه / ۱۰ اسفند در گذرگاه مرزی ایدومنی بین یونان و مقدونیه رخ داد و به‌گفته سازمان‌های امدادرسان در جریان آن دست‌کم ۱۵ نفر زخمی شدند.

در ایدومنی هزاران پناهجو منتظرند تا سفر خود به سمت شمال اروپا را ادامه دهند. اما مقدونیه هر روز به تعداد کمی از پناهجویان اجازه می‌دهد تا از مرز این کشور عبور کنند. این تصمیم را کشورهای مسیر راه بالکان گرفته‌اند.

اقدام مقدونیه موجب شده است تا ازدحام پناهجویان در یونان هر روز بیشتر شود و به‌گفته دولت این کشور ۲۲ هزار پناهجو در یونان به انتظار بنشینند.

به همین دلیل کمیسیون اتحادیه اروپا بر روی برنامه‌های فوری در این‌باره کار می‌کند و از جمله می‌خواهد به‌منظور ایجاد سرپناه برای پناهجویان و کنترل مرزها به یونان کمک کند.

در کاله، واقع در شمال فرانسه نیز مقامات تصمیم گرفتند تا محل اقامت پناهجویان را جمع‌آوری و تخلیه کنند. مأموران سرپناه‌هایی را که پناهجویان برای خود ساخته بودند نابود کردند.

یک فعال بریتانیایی که علیه این اقدام اعتراض می‌کرد دستگیر شد.

Share