Share

رمان «کمی بهار» در سال ۱۳۱۲ آغاز می‌شود؛ دو سال پیش از کشف حجاب. اردکان در این رمان صحنه‌ای‌ است که در آن و در قالب یک «ساگای خانوادگی» تاریخ ایران رقم می‌خورد.

KAMIB02خانم پارسی‌پور در این رمان می‌خواهد نشان بدهد که چگونه تحولات زن ایرانی در طول تاریخ، منجر به تحول مردان نیز می‌شود. «کمی بهار» همانطور که به‌تدریج نوشته می‌شود، در «رادیو زمانه» هم به شکل کتاب گویا در اختیار خوانندگان و شنوندگان قرار می‌گیرد.

شماره ۱۲۵ از این مجموعه را می‌توانید بشنوید. خلاصه این بخش چنین است:

شوکت براى بار دوم به خانه‌ى بهروز مى‌رود. همسر استاد عاملى خانه را دوباره خالى گذاشته تا زوج بتوانند تنها باشند. شوکت مى‌گوید این وضع درستى نیست و بهروز پیشنهاد مى‌کند تا هرچه زود‌تر ازدواج کنند تا این مشکل حل بشود. شوکت به خانه که باز مى‌گردد مورد پرسش پروانه قرار مى‌گیرد. به پروانه مى‌گوید قصد ازدواج دارد. پروانه بیهوش مى‌شود و بعد گریه زیادى مى‌کند. سپهدار در جریان ماجرا قرار مى‌گیرد. همه از تصمیم شوکت متحیر هستند. روز بعد بهروز و هوشنگ دوست او به خانه‌ى شوکت و سپهدار مى‌آیند و…

Share