Share

سه سال پیش گروهی از ایرانیان که از تجربه ویراستاری و نشر کتاب برخوردار بودند، دور هم جمع شدند و نشری را بنیان گذاشتند به نام نشر نوگام که یک مؤسسه غیر انتفاعی‌ست و با هدف مشارکت شهروندان در تولید و حمایت کتاب‌هایی که در ایران به دلیل سانسور به آن‌ها فرصت انتشار داده نمی‌شود پدید آمده است.

nogaam01نشر نوگام همچنین از نویسندگان تبعیدی که به هر دلیل در ایران ممنوع از قلم هستند نیز حمایت می‌کند.

برای اطلاع بیشتر: سایت نشر نوگام

نشر نوگام اعتقاد دارد که با وجود آنکه سرانه کتابخوانی در ایران کاهش پیدا کرده، اگر کتابی به راستی پاسخگوی نیازهای جامعه باشد، خواننده خود را خواهد یافت. نوگام از اهمیت شبکه‌های اجتماعی هم برای تبلیغ و معرفی کتاب به خوبی آگاه است و به همین جهت دوره‌هایی هم برای نویسندگان برگزار می‌کند که آن‌ها با ساز و کار شبکه‌های اجماعی بیشتر و بهتر آشنا شوند. مشارکت شهروندان و حمایت مالی آن‌ها در نشر کتاب نیز یکی دیگر از سویه‌های تازه فعالیت نشر نوگام است.

این پرسش‌ها را با آزاده ایروانی، سرویراستار انتشارات نوگام در لندن در میان گذاشتیم:

•نشر نوگام چگونه و با چه اهدافی به وجود آمد؟
•استقبال خوانندگان از کتاب‌های نوگام چگونه بوده است؟
•آیا کتاب الکترونیک می‌تواند جایگزین کتاب کاغذی باشد؟
•اهمیت شبکه‌های اجتماعی در افزایش سرانه کتابخوانی چیست؟

آزاده ایروانی پاسخ می‌دهد. گفت‌و گو با او را می‌شنوید:

در همین زمینه:

نخستین نمایشگاه کتاب الکترونیک؛ چشم‌اندازها، چالش‌ها

کتاب؛ کاغذی یا الکترونیکی؟  

Share