Share

حرکت پناهجویان از ترکیه در مسیر بالکان به سمت شمال اروپا، با محدودتر شدن عبور از مرزهای اسلوونی، صربستان، کرواسی و مقدونیه دشوارتر از قبل شد.

Refugees-2

از نیمه‌شب گذشته، سه‌شنبه ۸ مارس / ۱۸ اسفند به چهارشنبه ۹ مارس / ۱۹ اسفند، اسلوونی تنها به کسانی اجازه عبور از مرز خود را می‌دهد که یا گذرنامه و روادید معتبر داشته باشند و یا در این کشور درخواست پناهندگی دهند.

وزارت کشور اسلوونی در لیوبلیانا، پایتخت این کشور گفت به دلایل بشردوستانه به برخی افراد نادر نیز توجه خواهد شد.

در واکنش به این اقدامِ اسلوونی، صربستان، کرواسی و مقدونیه نیز اعلام کردند که به همین شکل در مرزهای خود عمل خواهند کرد.

در بلگراد، پایتخت صربستان، دولت گفت نمی‌خواهد که این کشور به مرکز پذیرش جدید برای پناهجویان تبدیل شود.

دولت‌های منطقه بالکان در هفته‌های گذشته امکان ورود به کشورهایشان را به‌شدت محدود کرده بودند.

اتریش نیز تقریباً در جبهه کشورهای بالکان قرار دارد و از محدودیت ورود پناهجویان به خاک خود دفاع می‌کند.

در چنین شرایطی ده‌ها هزار پناهجو در یونان پشت مرزها باقی مانده‌اند.

کشورهای بالکان در حالی به‌شکل ملی با بحران پناهجویی در اروپا برخورد می‌کنند که آلمان چنین رویکردی را رد می‌کند و خواهان راه حل اروپایی برای حل مسأله پناهجویی است.

Share