Share

امیر رمضانی، مدیر حراست شهرداری مشهد از بازداشت ۹۶ نفر از پرسنل این شهرداری به دلیل «کارچاق کنی، زمین‌خواری و جعل» خبر داد.

Mashhad

رمضانی گفت بازداشت این افراد در طول سال گذشته و سال جاری انجام شده است.

در این مدت همچنین ۷۴ نفر از ساکنان مشهد نیز با همین اتهامات بازداشت شده‌اند.

با این حال مدیر حراست شهرداری مشهد می‌گوید این آمار نسبت به گذشته کاهش ۱۰ درصدی داشته است.

به‌گفته امیر رمضانی کشف تخلفات در این زمینه ۳۵۴ میلیارد تومان برآورد شده است.

Share