Share

به‌اعتقاد استفان دی میستورا، فرستاده ویژه سازمان ملل در امور سوریه، مذاکرات آتی صلح برای این کشور باید نظم سیاسی جدیدی را هدف خود قرار دهد.

استفان دی میستورا، فرستاده ویژه سازمان ملل برای برقراری صلح در سوریه

استفان دی میستورا، فرستاده ویژه سازمان ملل برای برقراری صلح در سوریه

دی میستورا روز چهارشنبه ۹ مارس / ۱۹ اسفند در ژنو گفت تنها تغییرات در مسائل قانون اساسی و قانون انتخابات می‌تواند سوریه را در مسیر حل شدن بحران موجود قرار دهد.

دی میستورا پیشرفت‌های حاصل از آتش‌بس کنونی در سوریه را ستود و گفت این آتش‌بس کمک‌های امدادی برای تقریباً ۲۵۰ هزار نفر را ممکن ساخت.

بیش از یک هفته پیش آتش‌بس پیشنهادی روسیه و آمریکا در سوریه به اجرا گذاشته شد که تاکنون به‌رغم موارد کوچک نقض آن، پا بر جا مانده است.

دور بعدی مذاکرات صلح سوریه روز دوشنبه ۱۴ مارس / ۲۴ اسفند آغاز خواهد شد.

یک روز قبل از آن جان کری، وزیر امور خارجه آمریکا و همتایان خود از آلمان، فرانسه، بریتانیا و ایتالیا دیداری برای آماده ساختن مذاکرات خواهند داشت.

Share