Share

عبور صدها پناهجو از رودخانه‌ای در مرز مقدونیه موجب شد تا پلیس مقدونیه آن‌ها را بازداشت کند. اکنون مقدونیه می‌گوید این پناهجویان را به یونان بازمی‌گرداند.

refugees

بر اساس گزارش شبکه تلویزیونی ARD آلمان حرکت پناهجویان از ایدومنی یونان برای عبور از یک رودخانه و ورود به خاک مقدونیه اقدامی سازمان‌یافته بود.

به پناهجویان گفته شده بود که در صورت ماندگار شدن در ایدومنی همه آن‌ها را به ترکیه بازخواهند گرداند و آن‌ها نیز در واکنش به این شایعه از راهی دیگر به سمت مقدونیه حرکت کردند.

در این اقدام که بعد از ظهر دوشنبه ۱۴ مارس / ۲۴ اسفند صورت گرفت دو هزار پناهجو، از جمله زنان، کودکان و سالمندان پای پیاده حرکت خود را آغاز کردند و بسیاری از آن‌ها با کمک امدادرسانِ داوطلب یک به یک از رودخانه مرزی گذشتند اما همه توسط پلیس مقدونیه بازداشت شدند. امدادرسان‌های داوطلب و خبرنگاران نیز در میان بازداشت‌شدگان بودند.

یونان اعلام کرده است که پناهجویانی که پشت مرزها مانده‌اند به ترکیه بازنمی‌گرداند و آن‌ها را در اردوگاه‌های مختلف تقسیم خواهد کرد.

Share