Share

سازمان ملل متحد از اتحادیه اروپا و ترکیه خواست تا در اجرای توافقنامه خود درباره بحران پناهجویی حق اساسی پناهندگی را تضمین کنند.

refugees

کمیساریای عالی سازمان ملل در امور پناهندگان روز شنبه ۱۹ مارس / ۲۹ اسفند ضمن این درخواست از اتحادیه اروپا و ترکیه خواسته است تا به‌هنگام بازگرداندن پناهجویان از یونان به ترکیه آسیب‌پذیری آن‌ها در بررسی‌های فردی را مد نظر قرار دهند.

همچنین باید اطمینان حاصل شود که پناهندگان بتوانند علیه تصمیمات درخواست تجدیدنظر کنند.

بر اساس توافقنامه اتحادیه اروپا و ترکیه پناهجویانی که از روز یکشنبه ۲۰ مارس / اول فروردین ۱۳۹۵ از طریق دریا از ترکیه به یونان وارد شوند به ترکیه بازگردانده خواهند شد. اتحادیه اروپا نیز متعهد شده است که به همان تعداد، پناهجویان سوری را که مدت‌هاست در ترکیه به‌سر می‌برند بپذیرد.

منتقدان از این بیم دارند که این توافق منجر به نقض حق پناهندگی شود. با این حال اتحادیه اروپا معتقد است که بازگشت پناهجویان در انطباق کامل با قوانین اتحادیه اروپا و قوانین بین‌المللی است. همه پناهجویان در یونان ابتدا ثبت می‌شوند و سپس نیازهای آن‌ها به شکل فردی مورد بررسی قرار خواهد گرفت. تنها پناهجویانی بازگردانده خواهند شد که در یونان تقاضای پناهندگی نکنند و یا درخواست آن‌ها بی‌اساس و یا غیرمجاز تشخیص داده شود. اتحادیه اروپا هزینه بازگشت این پناهجویان را خواهد پرداخت.

اگر پناهجویان علیه تصمیم بازگشت به ترکیه تقاضای تجدیدنظر کنند قضات یونان در مورد تقاضای آن‌ها تصمیم خواهند گرفت. نیروهای قضایی به‌صورت ویژه استخدام می‌شوند و حقوق آن‌ها توسط اتحادیه اروپا پرداخت می‌شود.

Share