Share

بنا به گفته منابع نظامی فیلیپین، اسلامگرایان افراطی در این کشور ۱۰ ماهیگیر اندونزیایی را ربودند.

سربازان فیلیپین در نبرد با گروه «ابو سیاف» در جنوب این کشور

سربازان فیلیپین در نبرد با گروه «ابو سیاف» در جنوب این کشور

یک سخنگوی واحد ضدتروریستی ارتش فیلیپین گفت مردان مهاجم بر روی یک کشتی تایوانی بودند. او سازمان «ابو سیاف» را مسئول این اقدام دانست.

«ابو سیاف» یک گروه تندرو اسلامی است که به نام «حرکت اسلامی» نیز معروف است و آن را وابسته به القاعده می‌دانند. این گروه در جزایر جنوب فیلیپین پایه‌گذاری شده‌ است اما در کشورهای همسایه، مالزی و اندونزی نیز نفوذ دارد. «ابو سیاف» هزینه خود را از سرقت و باج‌خواهی تأمین می‌کند.

Share