Share

سیزدهم فروردین ۱۳۹۵ بسیاری از شهرهای ایران سرد، بارانی و یا برفی بودند. با این حال بسیاری از شهروندان برای به جا آوردن سنت سیزده‌بدر از خانه ها بیرون آمده و ساعاتی را درطبیعت گذراندند.

گزارش تصویری پیش‌رو از امیرحسین بندی است، از پارکی در تهران.

سیزده‌بدر ۱۳۹۵ پارکی در تهران
سیزده‌بدر سرد ۱۳۹۵
به جا آوردن یک رسم دیرینه در باران
در این روز خوردنی‌ها و مقداری آجیل و شیرینی‌های باقی‌مانده از سفره نوروز را با خود به طبیعت می‌برند
سیزده‌بدر در یکی از پارکهای تهران
برخی بر این باورند که در این روز باید برای راندن نحسی از خانه بیرون بروند و نحسی را در طبیعت به‌در کنند
در تقویم‌های رسمی ایران، بعد از انقلاب، سیزدهم فروردین روز طبیعت نامگذاری شده‌است
Share