Share

صادق آملی لاریجانی، رئیس قوه قضائیه ایران با صدور حکمی، محمد جعفر منتظری، رئیس دیوان عدالت اداری را به سمت دادستان کل کشور منصوب کرد.

mohammad-jafar montazeri

به گزارش خبرگزاری قوه قضائیه، میزان، روابط عمومی قوه قضائیه یکشنبه ۱۵ فروردین با انتشار حکم آملی لاریجانی، خبر داد که محمد جعفر منتظری، پس از ابراهیم رئیسی به مقام دادستان کل کشور منصوب شد.

ابراهیم رئیسی، دادستان سابق کل کشور پس از مرگ عباس واعظ طبسی با حکم علی خامنه‌ای، رهبر ایران تولیت آستان قدس رضوی را عهده دار شد.

محمد جعفر منتظری، از اعضای مؤسسان سازمان قضایی نیروهای مسلح، معاون پارلمانی وزیر دادگستری در سال ۱۳۶۸، معاون اول دادستان کل کشور در دوران عبدالنبی نمازی و قربانعلی دری نجف آبادی و مشاور محمود هاشمی شاهرودی در زمان ریاست او بر قوه قضائیه بوده است.

منتظری شهریور سال ۸۸ به ریاست دیوان عدالت اداری رسید و همزمان از سوی رهبر جمهوری اسلامی ایران به سمت رئیس کل دادگاه ویژه روحانیت منصوب شد.

Share