Share

در یونان صدها پناهجو اردوگاه‌های موقت در ایدومنی، واقع در مرز مقدونیه و بندر پیره را ترک کردند.

refugees

تلویزیون دولتی یونان گزارش داد که تنها در روز گذشته (سه‌شنبه ۱۲ آوریل / ۲۴ فروردین) بیش از یک هزار پناهجو بندر پیره را ترک کردند. در حال حاضر در اردوگاه موقت پیره ۳۸۰۰ پناهجو به‌سر می‌برند.

بنا به این گزارش، همچنین ۵۰۰ پناهجو از اردوگاه ایدومنی خارج شده‌اند. در این اردوگاه روز یکشنبه گذشته درگیری‌هایی رخ داده بود.

دولت یونان می‌خواهد پناهجویان را به اردوگاه‌های رسمی منتقل کند و تهدید کرده است که در این اقدام به زور نیز متوسل خواهد شد.

بسیاری از پناهجویان با چنین اقدامی مخالفند زیرا همچنان امیدوارند راهی برای رسیدن به اروپای غربی بیابند.

Share