Share

کشف کوره پخت سفال در تپه «یلدا» در سیستان مشخص کرد که اهالی این منطقه حدود پنج هزار‌ سال پیش علاوه بر تولید سفال به اندازه نیازشان تولیدات‌شان را به دیگر مناطق نیز صادر می‌کردند.

ظرف سفالی متعلق به محوطه ی باستانی ایقربلاغ، قابل مقایسه با فاز I میمون آباد، موزه ی ایران باستان (منبع: www.pompanon.fr)

ظرف سفالی متعلق به محوطه ی باستانی ایقربلاغ، قابل مقایسه با فاز I میمون آباد، موزه ی ایران باستان (منبع: www.pompanon.fr)

به گزارش روزنامه شهروند، حسینعلی کاوش، سرپرست چهارمین فصل کاوش‌های باستان‌شناسی و برنامه آموزشی تپه «طالب‌خان٢» (یلدا) سیستان گفت که این فصل از حفاری به مدت ٣۵ روز و با حضور ٢۵ نفر از دانشجویان کارشناسی رشته باستان‌شناسی دانشگاه زابل در تپه طالب‌خان ٢ در دشت جنوبی سیستان انجام شد.

به گفته او در این فصل از کاوش یک گمانه با هدف لایه‌نگاری و آگاهی از توالی استقراری در این تپه باز شد که با ادامه حفاری شناخت نسبی از لایه‌های فرهنگی و دوره‌های استقراری تپه به دست آمد.

او در رابطه با کشف کوزه سفالی چنین توضیح داد که این کوره بیانگر تولید سفال در محوطه است که نشان می‌دهد اهالی این منطقه علاوه بر تأمین نیاز اولیه خود می‌توانستند تولیدات‌شان را به دیگر مناطق نیز صادر کنند.

حسینعلی کاوش افزود که فرآیند کاوش این محوطه علاوه بر کشف کوره پخت سفال، به کشف پنج فضای معماری، پیت باستان‌شناسی (زباله‌دانی) پیکرک‌های انسانی و حیوانی منحصر‌به‌فرد، مُهرهای مسطح، اثر حصیر و اشیای شمارشی منجر شد.

Share