Share

مدیر عامل شرکت آب منطقه‌ای استان آذربایجان غربی از رهاسازی بیش از ۷۴۳ میلیون مترمکعب آب به سمت دریاچه ارومیه طی سال زراعی جاری خبر داد.

قایقرانی در مناطقی ممکن شده است

قایقرانی در مناطقی ممکن شده است

این آب‌ها همگی در پشت سدهای این استان ذخیره شده بودند و اقدام رهاسازی این آب‌ها نیز در راستای اجرای مصوبات دریاچه ارومیه صورت گرفته است.

کیومرث دانشجو در گفتگو با خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران، ایرنا، گفت: «این مقدار آب رها شده از سدها به سمت دریاچه ارومیه در مقایسه با سال گذشته پنج و نیم برابر افزایش یافته است.»

همچنین مدیر عامل شرکت آب منطقه‌ای استان آذربایجان غربی دلیل این افزایش در انتقال آب را افزایش بازندگی و سرریزشدن آب سدها عنوان کرد.

پیشتر از سوی ستاد احیای دریاچه ارومیه رهاسازی ۳۲۰ میلیون مترمکعب آب به سوی این دریاچه درنظر گرفته شده بود.

بیشترین میزان رهاسازی آب از سد شهید کاظمی بوکان و به میزان ۵۶۴ میلیون متر مکعب بوده است. این میزان رهاسازی نیز در مقایسه با سال گذشته که تنها ۷۷ میلیون مترمکعب آب رهاسازی شد، بیش از هفت برابر افزایش از خود نشان می‌دهد.

پس از سد شهید کاظمی، سد مهاباد با انتقال بیش از ۹۵ میلیون متر مکعب آب بیشترین سهم را در احیای مجدد دریاچه ارومیه داشته است. رهاسازی آب از سد مهاباد به سمت دریاچه ارومیه در سال گذشته صفر بوده است.

علاوه بر موارد فوق، بیش از چهارماه است که ۳۰ مترمکعب آب در ثانیه از محل اتصال زرینه رود و سیمینه رود به دریاچه ارومیه می‌ریزد.

طی سال‌های گذشته روند خشک شدن دریاچه ارومیه شتاب بیشتری گرفته است، به‌طوری که بیش از ۹۳ درصد آب آن خشک شده و تنها هفت درصد از این تالاب بین‌المللی باقی مانده است.

با این حال در ماه‌های گذشته روند خشکی سالیان اخیر دریاچه ارومیه متوقف شده و به نظر می‌رسد این دریاچه در حال بهبود است. با این حال بسیاری از منتقدانِ ستاد احیای دریاچه ارومیه براین باورند که افزایش آب در دریاچه ارومیه ناشی از شرایط فصلی و بارش‌های مکرر در ماه‌های اخیر است.

Share