Share

«.krd» شناسه‌ اینترنتی جدیدی‌ست کە سازمان‌ها، شرکت‌ها و افراد می‌توانند از آن استفاده کنند. حکومت اقلیم کردستان عراق، استفاده از این دامنه را در وب‌سایت‌های خود آغاز کرده است. ایجاد این دامنه می‌تواند به این معنا باشد که کردها و کردستان از این پس دامنه‌ اینترنتی مخصوص به خود را خواهند داشت. خبرگزاری رویترز هم در گزارشی به این موضوع پرداخته است.

Damaneh

جمهوری اسلامی ایران، به این اقدام واکنش نشان داده و در اعتراضی رسمی نگرانی خود را از ایجاد این دامنه اعلام کرده است.

سازمانی به نام IANA که زیرمجموعەای از «آیکان» (ICANN) است، تقاضای بخش فناوری ارتباطات حکومت اقلیم کردستان عراق را در مورد دامنه‌ جدید اینترنتی پذیرفته است. آیکان مسئول طبقه‌بندی، نامگذاری و قانونگذاری در مورد دامنه‌های اینترنتی است.

آیکان گفته است که هدف از پذیرفتن این دامنه، تشویق مردم اقلیم کردستان عراق به حضور در عرصه‌های جهانی از طریق ایجاد فضای آنلاین مجزاست تا بتوانند به بالندگی فرهنگ و زبان خود کمک کنند.

در ادامه‌ توضیحات آیکان آمده است: «هدف این سازمان ایجاد رهیافت جدید و خلاقانه برای کاربران اینترنت در سطح جهان است تا با مردم کردستان در ارتباط باشند.»

در نامەای کە جمهوری اسلامی برای اعتراض به آیکان ارسال کردە اما آمده است: «اهداف ذکر شدە بر نگرانی عمیق دولت جمهوری اسلامی ایران مبنی بر پیامدهای مشکل‌ساز ایجاد دامنە .krd صحە می‌گذارد.»

این نامه به صورت عمومی منتشر شده است. دولت ایران به دو دلیل با دامنه‌ اینترنتی برای کردها مخالف است:

١- درخواست “دامنە سطح بالای اینترنتی” جدید مشکل‌زاست و می‌تواند بەصورت جدی بر تنش‌های سیاسی بیفزاید.

٢- این درخواست پشتوانە اکثریت جامعە کردها را ندارد و بلاموضوع است.

در توضیح دلیل دوم، دولت ایران معتقد است از آنجا کە هفت میلیون کرد در ایران وجود دارند و اخیرا تحریکات برون‌مرزی برای تشکیل کردستان مستقل افزایش یافتە است، این دامنە جدید بە تقویت تجزیەطلبی منجر می‌شود.

دولت ایران همچنین به این مساله معترض است کە این سامانە جدید به عنوان شناسەای برای هویت جامعە کردی در سطح بین‌المللی شناختە می‌شود، در حالی که به نظر اکثریت کردها که حدود ٧٠ درصد آن‌ها در ایران و ترکیە ساکن هستند، بی‌توجهی شده است.

از دیگر دلایل اعتراض ایران این است کە کشورهای مستقل می‌توانند بر روی آیکان تاثیرگذار باشند.

شناسه جدید کردها سه حرفی است و جزء شناسه‌های عمومی محسوب می‌شود، در حالی که شناسه‌ رسمی کشورها دو حرف دارد و تنها برای کشورهای عضو سازمان ملل متحد در نظر گرفته می‌شود.


سادەترین تعریف دامین یا یک دامنه: مجموعه ای از کاراکتر و عدد است که یک آدرس مشخص را به یک منبع اینترنتی اختصاص می‌دهد. هر آدرس دامین به یک نقطه یا چند پسوند ختم می‌شود.

این پسوند‌ها مثل com ،net و … به چند بخش تقسیم می‌شوند. در زبان کامپیوتر به آن Top-level domain یا دامنه‌ سطح بالای اینترنتی گفته می‌شود.


دامنه‌های Geo TLD بسیار رایج و ساده هستند و هر روز اسم‌های جدید به آن‌ها اضافه می‌شود. برای نمونه: ‌ابوظبی.دات ابوظبی (به عربی) یا .Shia و .Suni و … را می‌توان مثال زد. برای پذیرش دامنه .krd هم  کافی بوده است تا اثبات شود که منظقه‌ای به نام کردستان با ویژگی‌هایی مشخص وجود دارد.

از آنجا که حکومت اقلیم کردستان عراق هم یک حکومت رسمی است، ثبت این دامنە کار چندان دشواری نبوده است.

Share