Share

حافط می‌فرماید:

ز کوی یار می‌آید نسیم باد نوروزی
از این باد ار مدد خواهی چراغ دل برافروزی
به صحرا رو که از دامن غبار غم بیفشانی
به گلزار آی کز بلبل غزل گفتن بیاموزی

هموطنان شیرازی ما هم به رسم هر سال، سال نو را در حافظیه جشن گرفتند. به تصاویری که محمد رضا دهداری از گردهم‌آیی هموطنان شیرازی خوش ذوق ما تهیه کرده می‌نگریم.

چراغ دل یکایک شما همواره افروخته باد. نوروزتان پیروز!

 

Share