Share

گروه «ضرباهنگ اهورا» گروهی از کردهای ترکیه است. دف از اصلی‌ترین سازهای این گروه به شمار می‌آید. گروه «ضرباهنگ اهورا» به زبان کردی است و سرپرستی آن را سامی حسینی به عهده دارد. ترانه «آخ لیل و داخ لیل»  اجرایی زیبا از این گروه است.

 

Share