Share

ارکستر الیانس فرانسه به رهبری پژمان معمارزاده، موسیقی‌دان و نوازنده ویلونسل ایرانی‌تبار فرانسوی در چهلستون به روی صحنه رفت. ۱۲۰ گردشگر فرانسوی که در میان آن‌ها فرزندان و خویشان برخی از سیاستمداران فرانسوی به چشم می‌خورند، همراه با اعضای ارکستر الیانس به ایران سفر کرده‌اند. قرار است که این گروه در برخی بناهای تاریخی ایران برنامه برگزار کنند. ارکستر الیانس تا کنون در چند شهر ایران برنامه اجرا کرده‌اند.

عکس: فرزاد خبوشانی

این کنسرت در بنای چهلستون اصفهان برگزار شد
یک گروه ۱۲۰ نفره شامل شخصیت‌های علمی، فرهنگی و تاثیرگذار کشور فرانسه در قالب یک هیات صد نفره به همراه ۲۰ نوازنده به ایران آمده‌اند
در این برنامه مهمان‌هایی از کشورهای دیگر هم حضور داشتند
هدف از برگزاری این برنامه ایجاد روابط دوستانه میان دو کشور ایران و فرانسه است
نوازندگانی که در ارکستر الیانس حضور دارند، همه نوازندگان حرفه‌ای هستند
پژمان معمارزاده، رهبر ارکستر، از پنج‌سالگی در فرانسه پرورش پیدا کرده و در کنسرواتوار ملی پاریس نوازندگی ویلونسل را فراگرفته است
این گروه در دیگر شهرهای ایران برنامه اجرا خواهند کرد
این برنامه‌ برای عموم مردم در نظر گرفته نشده و فقط عده‌ای از اشخاص دست‌چین شده در آن شرکت کردند
برنامه‌های مشابهی در آینده با سایر کشورهای اروپایی برگزار خواهد شد
Share