Share

فروردین ماه هر سال با فرارسیدن بهار در شمال هندوستان و در دهلی، بیش و کم هم‌زمان با نوروز، بهار جشن گرفته می‌شود. پیش از آغاز جشن بهار در هندوستان که چندین روز هم ادامه دارد، آتش برمی‌افروزند با این قصد که هوا را از ارواح خبیث بیالایند.

مردم یک شب پیش از آغاز جشن بهار بهترین و پاکیزه‌ترین لباس‌شان را به تن می‌کنند و به این شکل به پیشواز جشن بهار می‌روند. اما در نخستین روز، جامه‌های کهنه‌شان را می‌پوشند و به یکدیگر رنگ می‌پاشند.

در جشن بهار فاصله بین کاست‌های اجتماعی و فاصله بین فقیر و غنی کاملاً از بین می‌رود و همه انسان‌ها از نظر اجتماعی با هم برابرند.

برخی از جشن بهار در هندوستان به عنوان کهن‌ترین آیین شناخته‌شده در جهان یاد می‌کنند.

به تصاویر خبرگزاری فرانسه از جشن بهار در هندوستان می‌نگریم.

Share