Share

دوشنبه، بیستم اردیبهشت‌ماه، زمینیان پس از ده سال شاهد پدیده «گذر عطارد» یا عبور سیاره عطارد از برابر قرص خورشید بودند. عبور یک جرم آسمانی از برابر جرمی دیگر را تحت عنوان «گذر» (transit) می‌شناسند (مگر آنکه جرم نزدیک‌ترْ ماه، و جرم دورتر خورشید باشد؛ که در این صورت آن پدیدهْ «کسوف» یا خورشیدگرفتگی خوانده می‌شود). ما ساکنان زمین فقط شانس تماشای گذر عطارد و زهره را در بین سیارات منظومه‌مان، از برابر قرص خورشید داریم. دوربین‌های تلسکوپ‌های مختلف ناسا اکنون گذر ۲۰ اردیبهشت را فیلم‌برداری کرده و منتشر کرده‌اند:

بیشتر بخوانید:

راهنمای مختصر تماشای «گذر عطارد»

Share