Share

در اردوگاه پناهجویی ایدومنی یونان، واقع در مرز مقدونیه، پناهجویان با یکدیگر درگیر شدند.

اردوگاه پناهجویی ایدومنی یونان، واقع در مرز مقدونیه

اردوگاه پناهجویی ایدومنی یونان، واقع در مرز مقدونیه

رسانه‌های محلی نوشته‌اند روز سه‌شنبه ۱۰ مه / ۲۱ اردیبهشت در این درگیری‌ها افغان‌ها و کردها به روی یکدیگر سنگ و اشیاء دیگر پرتاب ‌کردند.

بنا به این گزارش‌ها پلیس یونان وارد عمل شد و با شلیک گاز اشک‌آور سعی کرد آن‌ها را از هم جدا کند.

سرانجام تا ظهر امروز خشونت‌ها پایان یافت و اردوگاه آرام شد.

در اردوگاه ایدومنی هنوز ۱۰ هزار پناهجو به امید باز شدن مرز مقدونیه به‌سر می‌برند. تنها گروه اندکی از آن‌ها اقدام مقامات یونانی برای اسکان مجدد در مرکز رسمی پذیرش دولت را پذیرفته‌اند. هدف کسانی که در اردوگاه مانده‌اند ادامه سفر به اروپا مرکزی است.

Share