Share

به مناسبت روز ۱۷ ماه مه، روز جهانی مبارزه با هراس و نفرت‌ورزی نسبت همجنس‌گرایان، دوجنس‌گرایان و تراجنسیتی‌ها، گروهی از شهروندان تورنتویی فیلم کوتاه کمدی‌ای به نویسندگی و کارگردانی مهرنوش احمدی ساخته‌اند تا بگویند گرایش جنسی و هویت جنسیتی افراد، اختلال و بیماری نیستند. مهرنوش احمدی، هومن خانی‌پور، شهرزاد ش. و پدرام پنهان در این ویدئوی طنز می‌گویند کسانی که همجنس‌گرایان، دوجنس‌گرایان، تراجنسیتی‌ها و میان‌جنسی‌ها را بیمار می‌شمارند و از آن‌ها هراس یا نفرت دارند در واقع بیمارانی هستند که باید برای درمان این حس ترس یا نفرت‌ به دکتر مراجعه کنند.

سازندگان این فیلم کوتاه شهروندی سعی کرده‌اند که ضمن به چالش کشیدن کلیشه‌های ذهنی و هنجارهای غالب جنسی و جنسیتی در جامعه دگرجنس‌سالار ایران، از زبان طنز استفاده کنند و کسانی که اقلیت‌های جنسی و جنسیتی را بیمار می‌دانند، دست بیاندازند. سازندگان ویدئو که همگی از اعضای جامعه اقلیت‌های جنسی و جنسیتی ایرانی هستند می‌گویند که بیمار محسوب کردن افراد بر اساس گرایش جنسی و هویت جنسیتی اگرچه در غالب طنزی تلخ در این ویدئو مطرح می‌شود اما سالانه بسیاری از اقلیت‌های جنسی در سراسر جهان را به حاشیه می‌راند یا مورد خشونت و آزار قرار می‌دهد.

از سال ۲۰۰۵ که چند گروه حقوق دگرباشان جنسی در آمریکا تصمیم گرفتند روز ۱۷ ماه می‌سال ۱۹۹۰ میلادی – روزی که سازمان بهداشت جهانی همجنس‌گرایی را از طبقه‌بندی بین‌المللی بیماری‌ها خارج کرد- جشن بگیرند، موضوع بیمار نبودن افراد به دلیل گرایش جنسی و هویت جنسی بارها مطرح شده است. از سال ۲۰۰۹ موضوع حقوق افراد تراجنسیتی و بیمار نبودن افراد به دلیل ترنس بودن هم به کارزار ۱۷ مه اضافه شد. در سال ۲۰۱۵ حقوق دوجنس‌گرایان هم زیر چتر روز ۱۷ مه مطرح شد و بنا به درخواست مکرر کنشگران دوجنس‌گرا، روز ۱۷ ماه مه «روز جهانی مبارزه با همجنس‌گراهراسی، دوجنس‌گراهراسی و تراجنسیتی هراسی» نام‌گذاری شد.

Share