Share

مدیرکل امور آسیب‌دیدگان اجتماعی می‌گوید نگهداری زنان در معرض خطر در خانه‌های امن نیاز به مجوز قضایی دارد. او این موضوع را که شهیندخت مولاوردی گفته است در خانه‌های امن تنها ۲ یا ۳ روز زنان خشونت‌دیده را می‌پذیرند؛ تکذیب کرده و  گفته است: «ما تا زمانی که احساس می‌کنیم؛ زن باید در مرکز ما باشد از وی نگهداری می‌کنیم و مدت زمان هم خیلی برای ما مهم نیست؛ هرچند سیاست اصلی ما آن است که زن به کانون خانواده خود بازگردد.»

domestic violence 1
ولی‌الله نصر به خبرگزاری ایلنا گفته که در  ۱۸ مرکز استان خانه‌های امن برای زنان آسیب دیده ایجاد شده و چنانچه زنانی دچار خشونت خانگی باشند و در معرض خطر و آسیب باشند؛ می‌توانند به این مراکز مراجعه کنند.او با اشاره به مواردی که بنا به گفته زن یا اطرافیان او ممکن است امنیت جانی وی در خطر باشد و نیاز به مراقبت بیشتری در مراکز داشته باشد، گفته: «در چنین شرایطی ما شرایط نگهداری شبانه‌روزی زن را در مراکز خود مهیا می‌کنیم، همچنین از لحظات اولیه تیم تخصصی مرکز ما که از روان‌شناسان و مددکاران تشکیل شده است به دنبال حل مشکلات فرد با خانواده و شوهر وی هستند.»مدیرکل امور آسیب‌دیدگان اجتماعی بهزیستی گفته که براساس دستورالعمل‌ها و پروتکل‌های این مراکز، زنان در معرض خشونت تا چهار ماه می‌توانند؛ در مرکز بمانند و اگر تیم تخصصی به این نتیجه برسد که هنوز نیاز به نگهداری شبانه روزی و استفاده از خدمات خانه امن دارد، مدت مذکور تا چهار ماه دیگر نیز قابل تمدید است.به گفته نصر اگر زن بیشتر از هشت ماه نیاز به کمک و مراقبت داشته باشد، با مشورت با مراجع قضایی و انتظامی و با گرفتن تضمینات لازم از طرق قضات دادگستری شرایطی را مهیا می‌شد که او بتواند شرایط زندگی مستقل خود را تا زمان رفع مشکل مهیا کند.او با تاکید براینکه در چنین شرایطی، نگهداری زن مورد آزار با نظر مرجع قضایی دارد اما اگر حضور زن در خانه به گفته خودش امنیت جانی او را به خطر اندازد، در صورت لزوم ودیعه مسکن و اجاره‌بهای مسکن او را سازمان بهزیستی پرداخت می‌کند.بیشتر بخوانید: زن خشونت دیده به کدام قانون پناه ببرد؟

مدیرکل امور آسیب‌دیدگان اجتماعی با بیان اینکه تیم تخصصی نظر می‌دهد که چه پروتکلی باید برای زنان مراجعه‌کننده به خانه‌های امن در نظر گرفته شود، گفته است: «البته این موضوع نباید موردی شود که زنان خیلی راحت بتوانند به این بهانه از خانه خارج شده و ادعای زندگی مستقل کنند. روح کار مددکاری آن است که زن با حفظ تضمینات لازم برای امنیت جانی و روحی و روانی به خانواده بازگردد.»

مدیرکل امور آسیب‌دیدگان اجتماعی گفته که در سراسر کشور به جز ۱۸ استان دارای خانه امن، مراکز مداخله در بحران نیز وجود دارد که خدمات مشابه خانه‌های امن ارائه می‌دهندو در مراکز مداخله در بحران نیز امکان نگهداری موقت زنان خشونت دیده وجود دارد.

نصر می‌گوید که در همه استان‌های کشور جایی برای نگهداری زنان در معرض خطر وجود دارد.

خشونت علیه زنان در ایران فراگیر است و به شکل‌های مختلف اعمال می‌شود. گرچه از آن به عنوان یک آسیب اجتماعی یاد می‌کنند، اما در حقیقت خشونت ساختاری و سیستماتیک به زنان در ایران، نخست از سوی بسیاری از قوانین اعمال می‌شود.

قوانین تبعیض و آمیز و نابرابر در حوزه شخصی و اجتماعی، نخستین زمینه‌های اعمال خشونت علیه زنان را فراهم می‌کنند.

Share