Share

رمان «کمی بهار» در سال ۱۳۱۲ آغاز می‌شود؛ دو سال پیش از کشف حجاب. اردکان در این رمان صحنه‌ای‌ است که در آن و در قالب یک «ساگای خانوادگی» تاریخ ایران رقم می‌خورد.

KAMIB02

خانم پارسی‌پور در این رمان می‌خواهد نشان بدهد که چگونه تحولات زن ایرانی در طول تاریخ، منجر به تحول مردان نیز می‌شود. «کمی بهار» همانطور که به‌تدریج نوشته می‌شود، در «رادیو زمانه» هم به شکل کتاب گویا در اختیار خوانندگان و شنوندگان قرار می‌گیرد.

شماره ۱۳۹ از این مجموعه را می‌توانید بشنوید. خلاصه این بخش چنین است:

آرین اشکانى به فروغ زنگ مى‌زند. او فکر مى‌کند یک معذرت‌خواهى به فروغ بدهکار است. فروغ از تلفن او یکه مى‌خورد و بعد به او مى‌گوید به چه حق به خود اجازه مى‌دهد او را تو خطاب کند. آرین معذرت مى‌خواهد و از او و شوهرش براى شرکت در میهمانى خود دعوت مى‌کند. فروغ مى‌گوید به خانه غیر مسلمان نمى‌تواند برود، چون آنجا نمى‌توان نماز خواند. آرین مى‌گوید زن او مسلمان شده است. فروغ مى‌گوید از هرچه که میان او و خدا فاصله بیندازد بیزار است و میهمانى رفتن جزو چنین عاداتى‌ست. آرین موفق نمى‌شود فروغ را به میهمانى دعوت کند، اما فروغ ناگهان و پس از بررسى زندگى‌اش که به نظر او به خاطر آرین اشکانى نابود شده است تصمیم مى‌گیرد لاغر شود و موفق مى‌شود در طى سه ماه پانزده کیلو وزن کم کند. او اکرم را شناخته و مى‌داند که خواهر کریم است. فکر که مى‌کند کریم را هنوز دوست دارد و…

Share