Share

عبدالکریم سروش، روشنفکر دینی، به نظر خود درباره منشاء قرآن صراحت بخشیده است. او نظر استاندارد اسلامی را به چالش کشیده، نظری که منشاء قرآن را به رسالت برمی‌گرداند، به چیزی که به زبان امروزی به آن “پُست” می‌گوییم. خدا پیام می‌فرستاده، و پست‌چی‌ای به نام جبرئیل این پیام را به محمد می‌رسانده و محمد عین پیام را به پیروانش ابلاغ می‌کرده. واقعا این گونه ارسال چه لزومی داشته؟ در عصر اینترنت، ایمیل و زوال اداره سنتی پست، سروش هم به داستان استاندارد پست الاهی شک کرده و پیشنهاد کرده که ماجرا را به صورت “رؤیا” در نظر گیریم، رؤیای رسولانه، به جای نظریه پست. ارسالی هم اگر رخ داده در خواب اتفاق افتاده است.

ویدئوی زیر که در یوتیوب منتشر شده، دیدگاه سروش درباره رؤیای رسولانه را به زبانی خودمانی و بی‌تعارف و تکلف توضیح می‌دهد. این ویدئو از مجموعه‌ای است به نام  “من زئوس هستم”، مجموعه‌ای در نقد باورهای دینی.

Share