Share

یکی از برنامه‌های دولت ایران برای خروج از رکود تحریک تقاضا با استفاده از «افزایش سقف تسهیلات بانکی» است، اما وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی می‌گوید که ۹۰ درصد تسهیلات بانکی به ۱۰ درصد مردم اختصاص یافته است.

poul-bank

علی ربیعی وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی شامگاه دوشنبه ۱۰ خرداد در همایش «نقش بانک‌های توسعه‌ای در توسعه و رونق اقتصادی» توزیع تسهیلات بانکی در ایران را نامتوازن خواند و گفت: «پنجاه درصد از مردم تا کنون هیچ تسهیلاتی دریافت نکرده‌اند.»

به گفته او ۹۰ درصد تسهیلات بانکی تا به حال به ۱۰ درصد مردم اختصاص یافته و ۸۰ درصد وام‌های بانکی کمتر از پنجاه میلیون تومان است.

ربیعی در بخش دیگری از سخنانش از کاهش توان پس‌انداز خانوارها خبر داد و عنوان کرد که طبقه متوسط توان پسنداز ندارد. او نامتوازن بودن درآمد و هزینه را عامل کاهش قدرت پس‌انداز خانوارها دانست و گفت: «مطالعات نشان می‌دهد که منابع بانکی تأثیر زیادی در رشد اقتصادی ندارند و منابع با یک واسطه به بازار غیر متشکل پولی منتقل شده است».

وزیر کار همچنین نظام تسهیلات و مالی ایران را غیرمتناسب با اشتغال خواند و گفت: «در دوران رکود ۲۵ درصد تسهیلات بانکی به سمت تسهیلات بازار متشکل غیرپولی رفته است.»

براساس نتایج پژوهشی که بهار سال گذشته منتشر شد، شاغلان دولتی بیش از شاغلان سایر حوزه‌ها تسهیلات بانکی دریافت می‌کنند. همچنین دهک‌های درآمدی نخست و چهارم کمترین سهم و دهک‌های هفتم و نهم هم بیشترین سهم را از تسهیلات بانکی دارند.

ابوالقاسم حکیمی کارشناس اقتصادی در ایران همزمان با انتشار نتایج این پژوهش که از سوی بانک مرکزی صورت گرفت، گفته بود که «۸۰ درصد تسهیلات بانکی به صورت سفارشی و به بخش غیرمولد پرداخت می‌شود.»


در همین زمینه

Share